Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa

E-rejestracja dostępna pod adresem : https://e-rejestracja.szpzlo.plKonkursy:
____________________________________________________________________________________________________________

Konkurs ofert nr 1/2019
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez:
1) lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
2) lekarza psychiatry dla dorosłych
3) lekarza ginekologa
4) pielęgniarkę

Ogłoszenie o konkursie
Dokumentacja konkursowa
(dodano 22.01.2019)

Ogłoszenie wyniku konkursu (dodano 30.01.2019)

____________________________________________________________________________________________________________Postępowania:
____________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.01.2019 r.
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI RODZINNEJ PRZY
UL. OTWOCKIEJ 1 DLA POTRZEB ODDZIAŁU DZIENNEGO AKTYWIZACJI SENIORÓW
- ODDZIAŁU DZIENNEGO PSYCHOGERIATRYCZNEGO
(nr sprawy 03/ZP/2019)

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wzór umowy
Dokumentacja techniczna
(dodano 22.01.2019)

Zawiadomienie (dodano 25.01.2019)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dodano 31.01.2019)

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (dodano 31.01.2019)

Zawiadomienie
Wzór umowy
(dodano 07.02.2019)

Zestawienie złożonych ofert (dodano 15.02.2019)

____________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.01.2019 r. na:
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
do Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznego przy ul. B. Sawinkowa 5a w Warszawie
(nr sprawy 02/2019)

Ogłoszenie o zamówieniu
OFERTA
Formularz asortymentowo-cenowy
Projekt umowy
(dodano 08.01.2019)

Pytania i odpowiedzi do postępowania 02/2019 (dodano 10.01.2019)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (dodano 17.01.2019)

____________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.01.2019 r. na:
ZARZĄDZANIE I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROJEKTU
(nr sprawy 01/2019)

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz asortymentowo-cenowy
Istotne postanowienia umowy
(dodano 10.01.2019)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (dodano 16.01.2019)

____________________________________________________________________________________________________________


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.12.2018 r.
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
(nr sprawy 30/ZP/2018)

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
(dodano 16.01.2019)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30/ZP/2018 (dodano 27.12.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30/ZP/2018 (dodano 04.01.2019)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30/ZP/2018 (dodano 10.01.2019)

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (dodano 16.01.2019)

Zestawienie złożonych ofert (dodano 21.01.2019)

Wezwanie do złożenia dokumentów (dodano 30.01.2019)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (dodano 06.02.2019)

____________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
do Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznego przy ul. B. Sawinkowa 5a w Warszawie
(nr sprawy 28/ZP/2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (dodano 09.01.2019)

____________________________________________________________________________________________________________Najem powierzchni:
____________________________________________________________________________________________________________

Wykaz nr 1/2019

Wykaz do pobrania (dodano 29.01.2019)

____________________________________________________________________________________________________________

Wykaz nr 2/2019

Wykaz do pobrania (dodano 29.01.2019)

____________________________________________________________________________________________________________

Wykaz nr 3/2019

Wykaz do pobrania (dodano 29.01.2019)

____________________________________________________________________________________________________________
Plany:
____________________________________________________________________________________________________________

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Plan do pobrania (dodano 08.02.2019, zmodyfikowano 15.02.2019)

____________________________________________________________________________________________________________